Samarbeid og medvirkning

Vi er opptatt av at vi har en god daglig dialog med deg om ditt barns trivsel, utvikling og læring.

Du inviteres til foreldresamtale to ganger i året, til foreldremøter og andre arrangementer for å gi deg et lite blikk inn i den magiske barnehagehverdagen.

Velkommen!