Avdelinger

Norlandia Bjørnåsen er en avdelingsbarnehage med fire avdelinger, hvor to avdelinger er storebarns avdelinger, en mellomavdeling og en småbarnsavdeling . Vi har eget opplegg for skolestarterne og følger Oslo-standarden for overgang barnehage - skole.

Bjørnåsen barnehage har fire avdelinger:

Brumlestua: 0-3 år
Tlf. 45 95 34 25

Bjørnehiet: 2-4 år
Tlf. 45 95 34 26

Ole Brumm: 3-6 år
Tlf. 45 95 34 27

Bamse: 3-6 år
Tlf. 45 95 34 28