Om Norlandia Bjørnåsen barnehage

Vi i Bjørnåsen barnehage vil bidra til at ditt barn får et godt selvbilde, sosial kompetanse og mestringsfølelse. Vi ser hvert enkelt individ, og hver dag fylles med livsglede, lek og læring.

Barnehagen har skog, idrettsanlegg og bibliotek i umiddelbar nærhet. Vi holder til i Bjørndal, bydel Søndre Nordstrand.

Barna trives og vokser hos oss – fra den dagen de kommer gjennom porten for første gang, til den dagen de begynner på skolen! Barndommen har sin egen verdi og er en viktig erfarings- og læringsfase i menneskets liv og utvikling. 

Den grunnleggende kompetanse som barna får i vår barnehage er viktige bidrag for en livslang læring. Det barnet klarer med litt hjelp i dag, klarer det selv i morgen. Evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåte styrkes gjennom å oppleve mestring og delaktighet i lek og samspill med barn og stabile voksne rundt seg.

En meningsfylt dag i en Norlandia Bjørnåsen barnehage byr på:
• Magiske øyeblikk
• Humor og glede
• Gode venner
• Tid til variert lek
• Nysgjerrighet og undring
• Utfordringer å strekke seg etter
• Mestring som gir styrke

Et humanistisk menneskesyn ligger til grunn for hvordan ditt barn blir møtt i vår barnehage. Alle mennesker er selvstendige og like mye verdt. Ditt barn er kompetent og unikt. Vi voksne er barnas støttespillere og gir dem rom for å bearbeide følelser og opplevelser.

Forskning viser at barnehager av høy kvalitet har positiv effekt på livskvaliteten hele livet, og dette tar vi på alvor. Barn som får utvikle sine empatiske evner og tro på seg selv vil møte verden med tillit og utforskende nysgjerrighet. Vi byr på et rikt oppvekstmiljø med aktiviteter som gir gode utfordringer, omsorg og trygghet.